Nkrakra Ne Yɛ Ho Akwankyerɛ

Adwoa Badoe

Smartline Publishing

Nkrakra Ne Yɛ Ho Akwankyerɛ

Halima yɛ obi onyim edziban yɛ mapa wɔ etsifido mantɔw no mu. Obiara nenyi gye ne kakra na n’apɔnkye nam no ho yie. Da kor bi bɔdɔm ba bi kowiaa banyan bi n’ewiabir edziban. Iyi dze kaikai bae.

Creation date: 2018-08-31

0

Read a Preview:

Books Like This:

Ne Metsi la
Lobolo
Dɛ nkyɛ m paanoo
Ale Si Woƒoa Detsiƒuiƒuie