Pwezi Timoun / Thematic Poetry for Children (English - Haitian Creole)

Maude Heurtelou

Educa Vision inc

Pwezi Timoun / Thematic Poetry for Children (English - Haitian Creole)

Koleksyon plizyè pwezi an Kreyòl ak an Franse pou enspire timoun tout laj.

Creation date: 2016-08-31

91 Pages

This book is no longer available for Worldreader BLUE Box.

0

Read a Preview:

Books Like This:

Lekti Kritik ak Kreyatif Baze Sou Istwa Lakay: Liv Pwofesè (Haitian Creole)
Lekti ak Konesans Lang Kreyòl: Liv Pwofesè (Haitian Creole)
Lekti ak Konesans Lang Kreyòl: Liv Pwofesè / Haitian Creole Language Arts Series: Teacher's Guide (Haitian Creole)
Di Yon Vèb Tire Yon Kont (Haitian Creole)