Tiyeni Timenyane ndi Matenda a Malungo

Christabelle

Maiden Publishing House

Tiyeni Timenyane ndi Matenda a Malungo

Matenda amalungo amabweretsa mabvuto akulu m'mzinda la dziko la Zambia. Buku ili lithandizira kufotokoza Za m'mene tingapewetsere Matenda amalungo ndiponso tingasamalire anthu amene ali ndi matendawa.

Malaria is a major public health problem in Zambia. The book helps explain how Malaria can be prevented and how to care for patients.

Creation date: 2018-10-16

0

Read a Preview:

Books Like This:

Chifundo Chimbopiyo
Tiyamike Atenga Mphunziro
Cule wocedwa Tuulo
Kulibe pwando la Cimbwi